Setkávání nad Písmem a Katechismem: každý čtvrtek od 19:00 na zručské faře.

Střídavě čteme z Písma svatého a z Katechismu katolické církve ("modrý", KKC). 

Nekoná se o státních svátcích a dle dohody. 

18. 5. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 4,14-5,26

11. 5.   

KKC čl. 67-78

4. 5. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 4,1-13, diskuze: důležitost vyjet někdy na exercicie; posedlost a služba modliteb za osvobození, víra hierarchie

27. 4.   

KKC čl. 62-66, píseň Mojžíšova a Miriamina (Ex 15,1-18,20-21), chvalozpěv Anny, matky Samuelovy (1Sam 2,1-10), svátek Purim

13. 4. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 3,10-38

30. 3.   

Stručně Svatý týden, KKC čl. 59-61

23. 3. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 2,40-3,9

16. 3.   

Svatý Patrik (17. 3.) - život a význam, "Breastplate - Pancíř sv. Patrika"; KKC čl. 56-58

9. 3. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 2,15-40

23. 2.   

KKC čl. 43-55

 16. 2. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 1,67-2,14

9. 2.   

KKC čl. 36-42

2. 2. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 1,39-66

26. 1.   

KKC čl. 32-35

12. 1. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 1,17-38

5. 1. 2023  

KKC čl. 30-31

15. 12. 

Písmo svaté: evangelia, svatý Lukáš, Lk 1,1-17

8. 12. 

KKC čl. 26-29

1. 12. 

Písmo svaté: Gn 3,15-24

25. 11. 

KKC čl. 18-26

17. 11. 

Písmo svaté: Gn 3,1-14

10. 11. 

KKC Předmluva, čl. 11-17

3. 11. 

Písmo svaté: Gn 2,3-25

27. 10. 

KKC Předmluva, čl. 4-10

20. 10. 

Písmo svaté: Gn 1,14-2,3

13. 10. 

KKC Předmluva, čl. 1-3

6. 10. 

Písmo svaté: Gn 1,1-13

29. 9. 

Katechismus 328-336 a 2850-2853. Dnes slavíme svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Proto jsme se věnovali tématu duchových bytostí vč. andělů a démonů. Aktuální téma z důvodu naivity mnoha lidí a zálibě v ezoterice - anděl, který nevede ke Kristu a Církvi, není dobrý anděl, i kdyby dělal zázraky! Biblické odkazy k archandělům: sv. Michael „Kdo jako Bůh?“ Dan 10,13.21; Dan 12,1; Jud 9; Zj 12,7. Sv. Gabriel „Bůh ukázal svou sílu“ Dan 8,16-19; 9,21-10,21  Lk 1,18-20; 1,28-38 a sv. Rafel „Bůh uzdravil“ (uzdravuje) doprovází Tobiáše, syna Tobitova, viz Tob 4,1nn.

22. 9. 

Písmo svaté - autorství - sám Bůh promlouvá skrze konkrétní svatopisce, vznik a formování, originální jazyky a překlady, kumránské svitky. Orientace v Bibli - knihy, kapitoly, verše. Písmo svaté je slovo Boží! 

15. 9.   

Jak budou setkání probíhat  2. Dva pilíře víry církve - Písmo sv. a Tradice. Vyznání víry a katechismy. 3. Čtyři pilíře života křesťana - liturgia, koinonia, diakonia a martyria

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada farnosti