Farní oznámení                                                                                                                                          -  .    - 2. neděle velikonoční - Svátek Božího Milosrdenství - 11. dubna 2021

Osm dní trvající "oktáv", tedy slavení události Vzkříšení, se dnes završuje. Tato neděle se též nazývá nedělí Božího milosrdenství. Liturgie přináší texty svědčící o důsledcích Vzkíšení, ať již bezprostředně (Jan 20,19-31) či v delším odstupu (Sk 4,32-35; 1 Jan 5,1-6). Jaké důsledky přineslo Vzkříšení do našeho života?

1.  V tomto týdnu  výuka náboženství pro děti a mládež dle pravidelného pořádku.

2.  Na Velký pátek se konala sbírka na Svatou zemi. Bylo celkem vybráno 4 520 Kč. Velmi děkuji všem, kteří na tento účel přispěli.

3. Minulý pátek v kostele v Kácově jsme se rozloučili se zesnulou Marií Pružinovou z Kácova. 

Odpočinutí věčnédej jí Pane! A světlo věčné ať jí svítí! Ať odpočívá ve svatém pokoji!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky k duchovní službě

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší svatou.

Na požádání duchovní správce vykoná návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba dohodnout s duchovním správcem.

O křest malých dětí požádejte alespoň 1 měsíc předem.

Svátost manželství je nutné oznámit alespoň 3 měsíce předem.


 

Veřejné bohoslužby je možné slavit od 1. března 2021 za dodržení těchto pravidel:

 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 2. Účast osob na bohoslužbách je omezená do 10% obsazenosti míst k sezení;
 3. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 4. Všichni účastníci bohoslužeb mají respirátory nebo polomasky bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95, N95 vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, v průběhu bohoslužby se nezpívá;
 7. Obdobná pravidla platí pro pohřby, svatby a křty (účast do 15 osob);
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromážďování lidí;
 10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální péči;
 11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.