Církev, ta skutečná, Kristova, stojí na Petrovi, skále, vyzbrojena mečem Pavlovým. Tedy žádné tekuté písky relativismu a bratření se s pánem tohoto světa. 

Nadcházející události

neděle 23 čvn 2024;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč
neděle 23 čvn 2024;
10:30 - 11:30
Mše svatá - kostel Kácov
neděle 23 čvn 2024;
12:00 - 13:00
Mše svatá - kostel Soutice
pondělí 24 čvn 2024;
18:00 - 19:00
Mše svatá, Narození sv. Jana Křtitele - kostel Zruč
úterý 25 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 26 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 27 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 27 čvn 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 28 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 28 čvn 2024;
19:00 - 06:45
Celonoční smírná adorace - kostel Zruč

průběžně aktualizováno

LITURGIE, PROGRAMY

Sobota 22. června,  10.30 nebo 11.00, kaplička sv. Jana Nepomuckého, Dubějovice

Mše svatá - setkání rodáků a místních hasičů

Letní programy pro mladé

Juxta Crucem a Katolizator 2024

Hovory o víře

Hovory o víře 2024

Opravy

Zruč: nové kostelní lavice. Aktuální stav: 17/3/2024 proběhlo ladění nastavení vzorové lavice věřícími. Financování: je třeba 900 000 Kč, dary již zaslané nebo písemně garantované (stav k 24/3): 290 000 Kč; garance bezúročné půjčky od jednoho z dárců: 350 000 Kč.

Zruč: oprava technické místnosti na faře. Aktuální stav: dokončeno 10/2023. Financování: dotace Města Zruč 100 000 Kč, farnost 2 545,50 Kč.

Zruč: nový plynový kostel na faře. Aktuální stav: dokončeno 12/2023. Financování: Arcibiskupství pražské 50 000 Kč, farnost 74 896,20 Kč. 

Kácov: rekonstrukce přízení fary. Aktuální stav: dokončena fáze 2023 12/2023. Financování: Ministerstvo kultury ČR 530 000 Kč, farnost z pronájmu fary 143 913 Kč.

Kácov: rekonstrukce střechy a podkrovních prostor kostela. Aktuální stav: 4/2024 zahájení úkonů ve věcech technických a administrativních týkajících se akce "Kácov, kostel Narození Panny Marie, oprava krovu a střechy nad lodí". 

Soutice:  kostel - další etapa opravy pláště. Aktuální stav: dokončeno 08/2023. Financování: Ministerstvo kultury ČR 280 000 Kč, farnost 229 135,78 Kč.

Soutice: fara a zahrada: rekonstrukce fary a revitalizace zahrady. Aktuální stav: po odstranění cca 20 let starého náletu základní udržovací práce na

zahradě. V plánu vyklizení budovy a hledání dalšího využití.

Polipsy: generální oprava budovy kostela. Aktuální stav: 2022 havarijní oprava střechy, zahájení přípravy projektu generální opravy. Financování: v jednání.

 

Veliké díky za Vaše dary na provoz a opravy! Je možné přispět jendorázově nebo formou trvalého příkazu, bankovní spojení: 2903521359/0800 nebo využít aplikace

 

 

 

celebrantem bude emeritní biskup litoměřický a současný pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád.