Církev, ta skutečná, Kristova, stojí na Petrovi, skále, vyzbrojena mečem Pavlovým. Tedy žádné tekuté písky relativismu a bratření se s pánem tohoto světa. 

Nadcházející události

neděle 23 čvn 2024;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč
neděle 23 čvn 2024;
10:30 - 11:30
Mše svatá - kostel Kácov
neděle 23 čvn 2024;
12:00 - 13:00
Mše svatá - kostel Soutice
pondělí 24 čvn 2024;
18:00 - 19:00
Mše svatá, Narození sv. Jana Křtitele - kostel Zruč
úterý 25 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 26 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 27 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 27 čvn 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 28 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 28 čvn 2024;
19:00 - 06:45
Celonoční smírná adorace - kostel Zruč

 Před rokem jsme vás o slavnosti Těla a Krve Páně pozval ke svatému přijímání do úst a vkleče. Pojďme si připomenout proč. 

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán  Flp 2,10-11                                 

Zapřísahám vás všechny… Vzdávejte nejsvětějšímu Tělu našeho Pána Ježíše Krista veškerou úctu a veškerou postu, nakolik můžete!  sv. František z Assisi

Když dnes někdo přijímá velmi významnou nebo ctihodnou osobu, je úzkostlivě připraven každý detail a nikdo by neřekl: „Takovou osobu (např. krále nebo prezidenta) je možné pozdravit s neumytýma rukama nebo bez zřetelných znamení úcty.“ Není snad náš Pán přítomný pod způsobou malé Hostie významnější než prezident nebo král?  o. biskup A. Schneider, Corpus Christi                                       

                                                                                                                   

  • V Eucharistii je přítomný sám Ježíš Kristus, Boží Syn, který se za každého z nás trpěl a obětoval se. Nyní se nám plně vydává do rukou ve způsobech chleba a vína. Přijímání na ruku a ve stoje v dnešní podobě nikdy v Církvi neexistovalo.

 

  • Skutečná láska a úcta k druhému se nikdy neodehrává jen v duchu, ale v chování a skutcích. To platí i o způsobu přijímání Pána Ježíše v Eucharistii.

 

  • Přijímáním do úst se předchází zneuctění Eucharistie pádem úlomků na zem nebo jejím odnesením.

 

  • Před Pánem Ježíšem padali lidé na kolena už při jeho veřejném působení. Padají před ním na tvář i všechny nebeské zástupy. Klanět se mu musí i sám ďábel. Proč ne my?

 

  • „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“ Proč pořád hledáme omluvy pro přijímání na ruku a ve stoje? Jestli je v Eucharistii sám Boží Syn, nemůžeme to s projevy úcty nikdy přehnat.

 

  • Přijímání do úst a vkleče je projevem pokory. Bojuješ „za právo“ přijímat jinak? Přiznej si pýchu.

 

Přijímejme našeho eucharistického Pána s láskou, s čistotou srdce a s gestem klanění, vkleče. Přijímejme eucharistického Pána s gestem pokory a své malosti otvírajíce ústa, abychom přijali Svatého svatých, Krále veškerenstva, v malé svaté Hostii. Pane, když tě máme v Eucharistii, máme všechno a nic nepostrádáme.  o. biskup A. Schneider, Corpus Christi