"Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. " Flp 2,10-11


Nadcházející události

středa 29 lis 2023;
14:00 - 14:45
Náboženství - 1. sv. př., starší
středa 29 lis 2023;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 29 lis 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 30 lis 2023;
16:00 - 16:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 30 lis 2023;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 01 pro 2023;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 01 pro 2023;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 01 pro 2023;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 01 pro 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 01 pro 2023;
19:00 - 20:30
Tichá adorace Nejsvětější svátosti - kostel Zruč

1. Liturgický kalendář: tuto neděli 26. 11.  je slavnost Ježíše Krista Krále, při každé mši sv. sebe, naše obce i celou farnost zasvětíme Ježíši Kristu Králi; čtvrtek: svátek sv. Ondřeje, apoštola; pátek: sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka; příští neděle 3. 12. bude 1. adventní. Sbírka bude na platy duchovních. Kéž prožijeme advent jako advent, a ne jako „nekřesťanské Vánoce“. Vždyť skutečné, křesťanské, Vánoce – oslava narozenin našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista – začnou až za měsíc.

2. V úterý nebude mše svatá.

3. Čtvrteční setkání na zručské faře od 19.00 bude tentokrát nad Písmem svatým.

4. Bude první pátek v měsíci, tedy Výstav se svátostným požehnáním bude po mši svaté v Kácově ve čtvrtek, ve Zruči v pátek a v Souticích v neděli.

5. Příští neděli 3. 12. začíná advent. Žehnání adventních věnců bude na začátku všech mší svatých s nedělní platností.  

6. Srdečně zvu příští neděli 3. 12. od 15.00 na zručskou faru na adventní duchovní posezení.

pater Jiří Korda, farář

 

 

                                                                                                                                                  SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku. 

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.