Církev, ta skutečná, Kristova, stojí na Petrovi, skále, vyzbrojena mečem Pavlovým. Tedy žádné tekuté písky relativismu a bratření se s pánem tohoto světa. 

Nadcházející události

neděle 23 čvn 2024;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč
neděle 23 čvn 2024;
10:30 - 11:30
Mše svatá - kostel Kácov
neděle 23 čvn 2024;
12:00 - 13:00
Mše svatá - kostel Soutice
pondělí 24 čvn 2024;
18:00 - 19:00
Mše svatá, Narození sv. Jana Křtitele - kostel Zruč
úterý 25 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 26 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 27 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 27 čvn 2024;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 28 čvn 2024;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 28 čvn 2024;
19:00 - 06:45
Celonoční smírná adorace - kostel Zruč

1. Liturgický kalendář: dnešní neděle 23. 6. je 12. v liturgickém mezidobí, koná se sbírka na bohoslovce; pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele; úterý: ct. Ivana Českého, poustevníka; středa: sv. Jana a Pavla, mučedníků; čtvrtek: sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele Církve; pátek: sv. Ireneje, biskupa a mučedníka; sobota: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; příští neděle 30. 6. bude 13. v liturgickém mezidobí, v kalendáři najdeme Prvomučedníky římské.

2. V pondělí, o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, bude mše svatá, a to ve zručském kostele od 18.00.

3. Čtvrteční setkání na zručské faře od 19.00 bude tentokrát nad Katechismem.

4. Mše svaté ze slavnosti sv. Petra a Pavla budou ve zručském kostele v pátek večer a v sobotu ráno.

5. Bude poslední pátek v měsíci, tedy adorace ve zručském kostele bude celonoční – smírná za hříchy naše i druhých, za ty, kteří se Pánu neklanějí, a za posvěcení duchovenstva. Bdění zakončíme v sobotu v 6.15 sv. růžencem, svátostným požehnáním a od 7.00 mší svatou.

6. I letos se budou o třech červencových nedělích konat hrádecké mariánské poutě, viz zde.

 pater Jiří Korda, farář

 

                                                                                                                                                  SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku. 

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.