„Už Tvůrce Duchu Svatý přijď nitra svých věrných navštívit, a naplň Boží milostí hruď naši, kterou stvořil jsi..." z hymnu Veni Creator Spiritus

Nadcházející události

pátek 02 čvn 2023;
15:30 - 16:15
Náboženství C - fara Zruč
pátek 02 čvn 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 02 čvn 2023;
19:00 - 20:30
Tichá adorace Nejsvětější svátosti - kostel Zruč
sobota 03 čvn 2023;
07:00 - 08:00
Mše svatá - kostel Zruč
sobota 03 čvn 2023;
18:00 - 19:00
Missa sancta - kostel Polipsy
neděle 04 čvn 2023;
08:30 - 09:30
Mše svatá - kostel Zruč
neděle 04 čvn 2023;
10:30 - 11:30
Mše svatá - kostel Kácov
neděle 04 čvn 2023;
12:00 - 13:00
Mše svatá - kostel Soutice
úterý 06 čvn 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
středa 07 čvn 2023;
14:00 - 14:45
Náboženství A - fara Zruč

1. Liturgický kalendář: Tuto neděli 28. 5. je slavnost Seslání Ducha Svatého; pondělí: Panny Marie, Matky Církve; středa: svátek Navštívení Panny Marie, skončí májové pobožnosti; čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; sobota: sv. Karla Lwandy a druhů, ugandských mučedníků; v neděli 4. 6. bude slavnost Nejsvětější Trojice.

2. Poslední velká májová pobožnost bude tuto neděli 28. 5. od 15 hodin u kapličky Panny Marie ve Střechově.

3. V úterý se rozloučíme s panem Jaroslavem Němcem. Pohřební mše svatá v kostele ve Zdebuzevsi začíná ve 13 hodin. + RIP

4. Čtvrteční setkání na zručské faře od 19.00 bude tentokrát nad Písmem svatým.

5. Výuka náboženství pro nejmenší skončila, čtvrteční a páteční skupina se sejde naposledy 15., respektive 16. 6.

6. Bude první pátek v měsíci, proto Výstav se svátostným požehnáním bude po mši svaté v Kácově ve čtvrtek, v pátek ve Zruči a v neděli v Souticích.

 

pater Jiří Korda, farář

 

                                                                                                                                                                                                                                

SVÁTOSTI, OBŘADY, NÁVŠTĚVY

Příprava dospělého ke křtu, biřmování, k první svaté zpovědi a svatému přijímání  jsou možné v jakémkoliv věku. 

Svatba, křest malých dětí při splnění podmínek a vykonání přípravy jsou možné v každém našem kostele. Křest v ohrožení života je možný ihned.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit přede mší sv., v neděli ve zručském kostele od 7:30, dle dohody i jindy, nebo při vyhlášení mimořádného termínu.

Prosím, neodkládejte návštěvu kněze vašich nemocných doma, v domově seniorů nebo v nemocnici. 

Termín pohřbu je třeba NEJDŘÍVE dohodnout s farářem daného kostela.