Předseda:

farář farnosti

Členové:

Bc. Jan Frajt

Ing. Milan Maxa, Ph.D.

Ing. Antonín Setnička

 

ERF jmenována 3. 3. 2023

 

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada farnosti