Předseda:

farář farnosti

Členové:

Bc. Jan Frajt

Ing. Milan Maxa, Ph.D.

Ing. Antonín Setnička

 

ERF jmenována 3. 3. 2023

 

Opravy

Zruč: nové kostelní lavice. Aktuální stav: příprava detailní dokumentace a smlouvy o díle. Financování: dárci a farnost.

Zruč: oprava technické místnosti na faře. Aktuální stav: dokončeno 10/2023. Financování: dotace Města Zruč 100 000 Kč, farnost 2 545,50 Kč.

Zruč: nový plynový kostel na faře. Aktuální stav: dokončeno 12/2023. Financování: Arcibiskupství pražské 50 000 Kč, farnost 74 896,20 Kč. 

Kácov: rekonstrukce přízení fary. Aktuální stav: dokončena letošní fáze 12/2023. Financování: Ministerstvo kultury ČR 530 000 Kč, farnost z pronájmu fary 143 913 Kč.

Kácov: rekonstrukce střechy a podkrovních prostor kostela. Aktuální stav: projektová dokumentace je hotova. Další pokračování po dokončení rekonstrukce fary. 

Soutice:  kostel - další etapa opravy pláště. Aktuální stav: dokončeno 08/2023. Financování: Ministerstvo kultury ČR 280 000 Kč, farnost 229 135,78 Kč.

Soutice: fara a zahrada: rekonstrukce fary a revitalizace zahrady. Aktuální stav: po odstranění cca 20 let starého náletu základní udržovací práce na

zahradě. V plánu vyklizení budovy a hledání dalšího využití.

Polipsy: generální oprava budovy kostela. Aktuální stav: loni havarijní oprava střechy, zahájení přípravy projektu generální opravy. Financování: v jednání.

 

Veliké díky za Vaše dary na provoz a opravy! Je možné přispět jendorázově nebo formou trvalého příkazu, bankovní spojení: 2903521359/0800 nebo využít aplikace DONÁTOR.

 

Tříkrálová sbírka 2024

Koledníci koledovali v sobotu 6. ledna před zručskými supermarkety a v neděli 7. ledna po každé mši svaté před našimi kostely. Vykoledovali neuvěřitelných 39 186 Kč

Účel sbírky: 65% dáme po dohodě s Charitou Vlašim na výstavbu denního stacionáře pro seniory a lidi s kombinovaným handicapem v Bolince, zbytek zůstane na potřeby Charity ČR. Sbírka se bude úředně počítat v souladu se zákonem na MÚ. Výsledek zde zveřejním během týdne.

Veliké díky všem dárcům i koledníkům! + pater Jiří

 

 

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada a materiální záležitosti