Výuky náboženství dětí a společenství mládeže

 

2023/2024

A) Předškoláci:  Pá 13.45 (děti 4leté a starší, které zvládnou být na výuce samy a netrpí poruchami chování, které by vyžadovaly odbornou asistenci)

B) Žáci 10 - 13 let:  St 15.15 

C) Mládež:  Pá 15.15

1SSS) Příprava na 1. sv. přijímání: pro mladší Pá 14.30 (celý školní rok) a pro starší St 14.00 (po 1. sv. přijímání sloučení se skupinou B)

Začínáme v týdnu po 17. 9. 2023, končíme v týdnu po 16. 6. 2024. Termíny výuky byly stanoveny po dohodě s rodiči.

 

                 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Náboženství

Písmo a Katechismus

Ministranti

Svatý růženec

Manželská společenství

Smírná adorace

Eucharistická hodina

Připojte se k Modlitbám za nejmenší

Ekonomická rada a materiální záležitosti