"Věřím, že můj vykupitel žije, a že v den poslední ze země zase vstanu."

                                                                                                                                                                                                    pohřební obřady, srov. Job 19,25

 

Zručská hřitovní kaple je zasvěcena svatému apoštolovi Jakubovi Staršímu. Oproti Souticím ale toto zasvěcení určitě nesouvisí s poutní cestou do Compostely, ale se šlechticem Jakubem z Löwenthalu. Ten při přesunu hřbitova od farního kostela na nové místo (dnes ul. 1. Máje) v roce 1852 nechal postavit tuto kapli. Pod ní nechal vybudovat rodinnou hrobku. Protože modlitba za zemřelé je velmi potřebná, začali jsme v této kapli slavit alespoň jednou měsíčně mši svatou. Prosím, nezapomínejte na modlitbu za své zemřelé. určitě nechte za ně, ale třeba i za lidi, o kterých víte, že tak nikdo neučinil, odsloužit mši svatou.

Autor úvodní fotografie kaple: ŠJů, Wikimedia Commons

 

Modlitba kněze či jiného přítomného ve chvíli, kdy umírající zemře:

Svatí Boží přátelé ať tě doprovodí. Andělé Páně ať ti vyjdou naproti a přijmou tě mezi sebe. A Představí tě před trůnem Nejvyššího. Kéž tě přijme Kristus, který tě zavolal. Kéž tě andělé k němu dovedou. A představí tě před trůnem Nejvyššího. Ať ti dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať ti svítí. Kéž tě andělé k němu dovedou. A představí tě před trůnem Nejvyššího. 

Modleme se: Do tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (sestru) N, neboť věříme, že žije, i když zemřel(a) a prosíme tě: ať mu (jí) všechno, čím se v lidské slabosti provinil (a), tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Zruč nad Sázavou - farní kostel Povýšení Svatého Kříže

Kácov - kostel Narození Panny Marie, sv. Liberát

Soutice - kostel sv. Jakuba Staršího

Polipsy - kostel Všech svatých

Zruč nad Sázavou - hřbitovní kaple sv. Jakuba Staršího