"Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království."

                                                                                                                                                                                                                                   Bible, Mt 5,8-10

 

Obec má v současnosti jen čtyřicet trvalých obyvatel. Přesto má vlastní kostel obklopený malým hřbitovem. Kostel je zasvěcený Všem svatým, tedy společenství všech těch, kteří jsou v nebi. Některé z nich známe - jedná se o ty, jejichž svatý život a po smrti vyslyšené přímluvy věřících vedly církev k tomu, že je prohlásila za svaté. Připomínáme si je 1. listopadu. Ten den je mše svatá slavnostní, v bílé nebo zlaté barvě. Druhý den pak pamatujeme na hřbitovech i přímo v kostelech na duše v očistci. Mše svatá je v barvě pokání - fialové. Prosíme během ní za Boží milosrdenství pro zemřelé. 1. a 2. listopad není vybrán náhodně. Navazuje na zvyk keltských křesťanů, kteří na místo pohanského děsivého Samhaimu (dnešní Halloween) slavili společenství svatých. Sice trochu jiný pohled na vznik těchto dní, ale obohacený o další informace najdete na https://catholica.cz/?id=5310

Již delší dobu se v polipském kostele slavila mše svatá jen jednou za rok, právě na Všechny svaté. Až budou vyřešeny technikálie, budou v kostelíku mše svaté každou sobotu večer (s nedělní platností, v latinském jazyce). 

Protože je kostelík ve špatném stavu, přivítáme případné nadšence a donátory. 

Zruč nad Sázavou - farní kostel Povýšení Svatého Kříže

Kácov - kostel Narození Panny Marie, sv. Liberát

Soutice - kostel sv. Jakuba Staršího

Polipsy - kostel Všech svatých

Zruč nad Sázavou - hřbitovní kaple sv. Jakuba Staršího