"Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. " Flp 2,10-11


Nadcházející události

středa 29 lis 2023;
14:00 - 14:45
Náboženství - 1. sv. př., starší
středa 29 lis 2023;
15:15 - 16:00
Náboženství B
středa 29 lis 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
čtvrtek 30 lis 2023;
16:00 - 16:45
Mše svatá - kostel Kácov
čtvrtek 30 lis 2023;
19:00 - 20:00
Setkání nad Písmem/Katechismem
pátek 01 pro 2023;
13:45 - 14:15
Náboženství A
pátek 01 pro 2023;
14:30 - 15:10
Náboženství - 1. sv. př.
pátek 01 pro 2023;
15:15 - 16:00
Náboženství C
pátek 01 pro 2023;
18:00 - 18:45
Mše svatá - kostel Zruč
pátek 01 pro 2023;
19:00 - 20:30
Tichá adorace Nejsvětější svátosti - kostel Zruč

 Milí bratři a sestry,

k naší krajině i našim obcím neodmyslitelně patří mnoho kaplí, kapliček a křížů. Dokazují živou víru našich předků, jsou projevem jejich chvály a vděčnosti Bohu, poděkováním za vyslyšení nebo připomenutím událostí, někdy i tragických. Zvou nás k zastavení a k modlitbě, nebo alespoň k pokřižování se a letmému zvolání k Nebi, když jedeme kolem. Je velkou škodou, pokud je vnímáme jen jako "pastvu pro oko". Pojďme jim věnovat větší pozornost a navrátit původní význam! Jak? Rád bych poprosil ty z vás, kdo se o nějakou kapličku, křížek, sousoší a pod. staráte, abyste se mi ozvali. Můžeme pak dohodnout uspořádání pobožnosti, například za obec, žijící i zemřelé obyvatele, místní hasičský sbor... i způsob, jak dáme o vaší kapličce vědět dalším lidem. S některými z vás jsem se již poznal a setkání u vámi opečovávané kapličky jsme uskutečnili nebo dohodli. 

 Velmi děkuji vám všem, kteří se o kapličky a kříže staráte, udržujete je a krášlíte. Přeji a vyprošuji vám i vašim blízkým hojnost Božího požehnání a těším se na viděnou!

pater Jiří