Smrt a ztráta někoho blízkého je bolestnou událostí. Samotný umírající, respektive zemřelý, prochází stěžejní fází svého bytí, kdy probíhá závěrečný zápas o spásu jeho duše. Proto jsou modlitby za umírající a zemřelé tak důležité. Mezi nimi zvláště pohřeb, i když ho neřadíme mezi svátosti. Při křesťanském pohřbu svěřujeme zesnulého do Božího milosrdenství a modlíme se za něj v naději, že i bude moci věčně žít s Bohem. Pohřeb má také nenahraditelný význam pro pozůstalé, kterým dává možnost se se svým drahým rozloučit. Vypravit zemřelému pohřeb patří mezi sedm skutků tělesného milosrdenství.

Co je třeba, když organizuji katolický pohřeb:

  • pokud možno ještě před návštěvou pohřební služby kontaktovat kněze. Smluví s Vámi termín a dá rady ohledně dalších kroků na pohřební službě.
  • Rozloučení může být buď při mši svaté (doporučené, protože mše sv. je nejdůležitější modlitbou za zemřelé, viz níže) nebo bez ní v kostele s následným uložením do hrobu nebo s pozdějším uložením urny. Je též možné rozloučení ve hřbitovní kapli nebo v obřadní síni krematoria. 
  • Pokud je pohřeb beze mše svaté, dohodnete s knězem zádušní mše svatou. Je to jedna z pravidelných mší svatých konaných v kostele ve všední den nebo sobotu, při které se v modlitbách zvláště zmiňuje zemřelý. Je též možné dohodnout tuto mši sv. jen s rodinou.