Kalendář

Celonoční smírná adorace - kostel Zruč
Od pátek, 28 duben 2023 -  19:00
Do sobota, 29 duben 2023 - 06:45

Čas modlitby a ztišení před Pánem Ježíšem, proseb za smír za hříchy naše i druhých a za posvěcení duchovenstva. V sobotu od 6:15 svatý růženec.