O PRAVÉM A FALEŠNÉM MILOSRDENSTVÍ

"Milosrdenství je dokonalost spravedlnosti a je jen pro ty, kteří jej nezneužijí“

Čím více svět měkne, tím více používá slovo "milosrdenství". To by mohla být chvályhodná vlastnost, kdyby milosrdenství bylo chápáno správným způsobem. Ale příliš často se milosrdenství zaměňuje za přehlížení zlého skutku toho, kdo porušuje přírodní nebo božské zákony nebo zrazuje svou zemi.

Takové milosrdenství je emoce, ne ctnost, jako kdyby ospravedlňovalo syna, který zabil svého otce, protože je považován za "příliš starého". Aby se předešlo jakémukoli obvinění ze zločinu, to, co je vraždou, se nazývá a nese jméno "eutanazie".

Při všech těchto výzvách k milosrdenství zapomínáme na zásadu, že milosrdenství je dokonalost spravedlnosti. Milosrdenství nepředchází spravedlnosti; nejdříve musí být spravedlnost a potom milosrdenství. Oddělování milosrdenství od spravedlnosti je sentimentalismus, stejně jako oddělování spravedlnosti od milosrdenství je tvrdost.

Existují zločiny, jejichž tolerance se rovná souhlasu se zlem, které je s nimi páchané. Ti, kteří požadují propuštění vrahů, zrádců a podobných s odůvodněním, že musíme být "milosrdní, jako byl milosrdný Ježíš", zapomínají, že i samotný Milosrdný Spasitel řekl, že nepřišel přinést pokoj, ale meč.

Láska může být přísná, může používat sílu, ba dokonce se může stát "násilnou". A taková byla láska našeho Spasitele. Tato láska: bere do rukou bič z lan a vyhání kupce a nákupčí z chrámu; odmítá odpovídat mužům s pochybnou morálkou jako Herodes, protože by to jen zhoršilo jeho morální vinu; obrátí se na římského prokurátora, který dodržuje totalitní zákon, a připomíná mu, že by neměl žádnou moc, kdyby mu to nedal Bůh.

Když by milosrdenství znamenalo odpuštění jakékoliv viny, bez odplaty a bez spravedlnosti, skončilo by to znásobením omylů. Milosrdenství je pro ty, kteří ho nebudou zneužívat a nezneužívá to žádný člověk, který již začal napravovat své křivdy, jak to požaduje spravedlnost. 

Stát se předmětem milosrdenství není totéž, jako odejít zcela beztrestně, protože, jak říká Boží slovo: "Ty, které Pán miluje, ty trestá".

Morální člověk není lhostejný a je spravedlivý. Jeho laskavá mysl a milosrdenství jsou součástí většího organismu; jeho oči mohou zářit spravedlivým rozhořčením a jeho svaly se mohou stát, podobně jako svaly svatého Michaela archanděla, ocelí na obranu spravedlnosti a Božích práv.


biskup Fulton J. Sheen, z knihy „Way To Happines“; „Cesta k radosti“, in fatym.com