Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dává na youtube k dispozici veřejnosti sedmidílné vzdělávací video prof. Martina Weise Dějiny spirituality. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál určený pro distanční výuku bakalářů teologie. Prof. Martin Weis je vedoucím katedry teologických věd na Teologické fakultě JU, kde již od roku 1998 přednáší církevní dějiny a teologii spirituality. Za pozornost stojí i jeho další vzdělávací videa, např. o svatých.