Jako křesťané celého světa se každý rok od 18. do 25. ledna scházíme k modlitbě za růst v jednotě.  Činíme tak ve světě, kde zkaženost, chamtivost a bezpráví působí nerovnost a rozdělení. Sjednocujeme se při modlitbě v roztříštěném světě a tato modlitba má velikou moc. Jako jednotliví křesťané a jednotlivá křesťanská společenství máme často na tomto bezpráví svůj díl viny, a přesto jsme společně povoláni vydávat jednotné svědectví o spravedlnosti a stát se prostředkem Kristovy uzdravující milosti pro rozstříštěný svět.

 

1. Mše sv. ve všední dny ve Zruči n/S. se budou konat v kapli. 

 V pátek po mši sv. v kapli ve Zruči n/S. se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství. Také se budou konat modlitby matek a otců.


2. V tomto týdnu výuka náboženství pro děti dle pravidelného pořádku.


3. Liturgický kalendář: 
v pondělí- památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

ve čtvrtek - památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církve

v pátek - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

v sobotu - památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

4. Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

5. V Panamě od 22. do 27. ledna se budou konat 34. Světové Dny Mládeže s papežem Františkem.


6. Velmi rád bych vyjádřil svou vděčnost těm, kteří uklízeli vánoční jesličky a stromky.       

                                                                                                                        7. Pokud bude zájem, mohl by pan biskup letos udělit svátost biřmování. Svátost biřmování tvoří společně s křtem a eucharistií jednotný celek, bez přijetí této svátosti zůstává uvedení do křesťanského života nedokončené. Proto biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který je dosud nepřijal. Před udělením této svátosti se má konat příprava. Ta má vést křesťana k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem Svatým, s jeho působením a s jeho dary. Má křesťana vést k apoštolské odpovědnosti a hlubšímu vědomí své příslušnosti ke Kristově církvi i k farnímu společenství. V naší farnosti bude probíhat příprava, v kostele ve Zruči n/S. Zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 31. ledna 2019 v kanceláři nebo na emailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                     

8. Duchovní správy za rok 2018:

počet udělení svátosti křtu: 3 děti (ve Zruči n/S. 2; v Kácově 1)

počet katechumenů: 0

počet prvokomunikantů:  0

počet církevních sňatků:  0

počet děti na náboženství:  10

počet osob, jimž bylo uděleno pomazání nemocných - individuálně. 14 osob; při společné bohoslužbě: 45 osob

počet nemocných nebo starších, kteří pravidelně přistupují ke svátostem v "první pátek": 2 osoby

počet pohřbů: 18 (ve Zruči n/S. 7; v Kácově 7; v Souticích 3; v Polipsích 1; zesnulých zaopatřených svátostmi: 3 osoby 

obvyklá průměrná návštěva všech bohoslužeb s nedělní platností v celé farnosti: 103 osoby; ve zruči n/S. průměrně 55 osob; v Kácově průměrně 25 osob; v Souticích průměrně 23 osoby.

 
 

 

 

 


 

 

 
9. Všem Vám, kteří dnes a v nejbližších dnech slavíte narozeniny nebo svátek, přeji hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie a vašich patronů, hodně štěstí a zdraví.

 


 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 


 

  


   

 


 

Kontakty

 

Římskokatolická farnost
Zruč nad Sázavou
Ke Kostelu 3
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 464 067 43 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Jarosław Ścieraszewski
mobil: +420 777 846 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rkfzruc.cz

bankovní spojení: 0-2903521359/0800